Wat is integratieve jeugdtherapie?

Integratieve jeugdtherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie voor jongeren (in mijn praktijk tot 15 jaar).

Integratief wil zeggen dat de therapeut eerst heel goed kijkt naar wie je bent en hoe je in elkaar zit en vervolgens op basis van jouw situatie en mogelijkheden samen met jou bepaalt welke therapievorm(en) zij gaat inzetten om je te helpen.

Als jij je hart eens lekker wilt luchten krijg je daarvoor alle ruimte. Als je wilt praten luistert de therapeut, maar als praten je niet zo ligt kunnen we ook gebruik maken van visualisaties, een creatieve activiteit of therapeutisch spel.
De therapie wordt helemaal op jou afgestemd.

Klik hier om de vragenlijst (intakelijst) voor jongeren te downloaden

Heb je vragen, neem gerust contact met mij op.