Rond de tafelgesprekken

Rond de tafelgesprekken (als het “even” niet zo lekker loopt in huis!)

Voor wie? Ouders en kinderen/jongeren van 10 tot 15 jaar.Stel je zoon/dochter is voortdurend boos, trekt zich terug, blijft zwijgen, moppert veel, loopt weg, heeft een grote mond en alles wat je doet lijkt niet te lukken. rond-de-tafel-gesprekken-kindertherapie-esther

Je wilt het graag anders maar het lijkt of je je zoon/dochter niet bereikt. Veel ouders hebben een kind wat niet zo vanzelfsprekend reageert op je aanpak. Maar het kan anders…

Een “rond de tafelgesprek” is een gesprek met ouders en het kind samen.

Dit is een mooie werkvorm voor als het thuis niet zo lekker loopt om de verbinding te herstellen en meer begrip te krijgen voor elkaar en de communicatie te verbeteren.
Mijn rol is gespreksleider. Ik probeer zonder oordeel te luisteren, door te vragen en mij te verplaatsen in iedereen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat elk kind/jongere een goede reden heeft om te doen zoals hij/zij doet.

Heb je vragen, neem gerust contact met mij op.