Hoe verloopt de therapie?

Wanneer een kind binnenkomt, begint het consult al bij het rondkijken in de speelkamer.
Ik speel samen met het kind en door het spel kom ik erachter hoe de binnenwereld van het kind in elkaar zit.

Voor kinderen is spelen de manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens te uiten en te verwerken.
Spel is de taal van het kind. Wat het nog niet zo goed kan zeggen, kan het wel in het spel laten zien.

De duur van de therapie is afhankelijk van vele factoren in en om het kind en varieert van 5 tot 15 sessies. Aan deze sessie zijn uiteraard kosten verbonden.

In de therapie zijn 4 fasen te onderscheiden.

1. Intakegesprek
De eerste stap is het invullen van de vragenlijst.
Na aanmelding volgt een intakegesprek met een of (bij voorkeur) beide ouders. Jullie kind is hierbij nog niet aanwezig. In het eerste gesprek krijgen jullie alle ruimte om te vertellen tegen welke problemen jullie aan lopen.

2. De fase van onderzoek en diagnose
De hierop volgende sessies komt jullie kind alleen. De kindertherapeut verkent samen met hem zijn denk- en leefwereld.

verfstreek

3. De fase van behandeling

Kinderen geven op hun eigen wijze aan op welke manier ze het beste geholpen kunnen worden.

Ieder kind gebruikt daarvoor weer andere materialen en manieren om zijn gevoelens te uiten en te verwerken.

In mijn praktijk werken we o.a. met:

  • (Zandtafel) systemische opstellingen
  • Cognitieve gedragstherapie
  • Cliëntgerichte speltherapie
  • Creatieve therapie
  • Lichaamswerk
  • Visualisaties
  • Metaforen
  • EFT – klopacupressuur

verfstreek

4. De fase van afronding

Afhankelijk van het soort klacht en de duur van de therapie volgt om de vijf sessies een oudergesprek. Daarin wordt besproken welke veranderingen jullie hebben opgemerkt in gedachten, gedrag en gevoelens en wat er nog nodig is.

Wanneer de gestelde doelen zijn behaald wordt de therapie afgerond.

verfstreek

Spel is de taal van het kind. Wat het nog niet zo goed kan of durft te zeggen, kan het wel laten zien in het spel.