Tarieven

Belangrijke informatie:
De vergoeding kan plaatsvinden via het aanvullend pakket van uw ziektekostenverzekering. Voor meer informatie verwijs ik u naar de vergoedingen.

Tarieven
Therapie voor kinderen en jongeren
Het tarief voor een kind of jongerensessie van 50 minuten is € 85,- (incl. voorbereiding en vastlegging).

Intake en overige gesprekken
Voor een intakegesprek, oudergesprek, gesprek met derden of schoolbezoek geldt het tarief van € 85,- per uur.

Telefonisch consult
Het tarief voor een telefonisch consult met ouders/school is € 20,- per 15 minuten. Wanneer een sessie niet door kan gaan, dient deze minimaal 24 uur van tevoren te worden afgezegd.

In andere gevallen kan deze sessie volledig in rekening worden gebracht.
Bij aanvang van de sessies dient u een behandelovereenkomst te ondertekenen. Hier staan de afspraken in die zijn gemaakt.

Mocht u vragen hebben, neem gerust contact met mij op.