Vergoedingen

De vergoeding kan plaatsvinden via het aanvullend pakket van uw ziektekostenverzekering.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de vergoedingen.

Vergoeding via de ziektekostenverzekering
Een aantal zorgverzekeraars vergoeden therapeuten die zijn aangesloten bij de beroepsvereniging VIT (Vereniging van Integraal Therapeuten).
De hoogte van de vergoeding hangt af van uw polis en het daaraan verbonden aanvullende pakket. Binnen het aanvullende pakket valt de vergoeding onder alternatieve geneeswijzen. Wij adviseren u te allen tijde te informeren bij uw zorgverzekeraar.

Wat doet de gemeente in de Jeugdhulp?
De gemeente is veran­twoordelijk voor bij­na alle ondersteuning en zorg voor kinde­ren en jongeren. Zie de Jeugdhulp in uw eigen gemeente.
De gemeente biedt ni­et zelf specialistis­che hulp aan ouders en kinderen. Dat geb­eurt door deskundige medewerkers van zorg organisaties.

Voor de jeugdhulp op deze website heb je een beschikking van de gemeente nodig. Daarop staat bijvoorbeeld het profiel waarop jij kunt zoeken. Heb je nog geen beschikking? Op de gemeentepagina staat hoe je deze bij jouw gemeente kunt krijgen.

Esther Nijboer is een gecontracteerde specialistische
je­ugdhulpaanbieder.

De hulpverlening bij de praktijk wordt vergoed door de gemee­nten uit de regio IJsselland: Raalte, Olst-Wijhe, Deventer, Zwolle, Om­men, Dalfsen, Harden­berg, Kampen, Stapho­rst, Steenwijkerland en Zwartewaterland.

Mocht u vragen hebben, neem gerust contact met mij op.

Jeugdhulp Ijsselland Steunwijzer