Privacy AVG/GDPR

AVG

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier en of kind dossier,  bevat aantekeningen en gegevens over de therapie sessies en of oudergesprekken omtrent uw kind.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en eventuele medische gegevens
• Er voor zorg draag dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van het dossier, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.